یادداشت روزانه

  • سلام به جهان

    سلام. به رسم معهود باید به جهان سلام کنیم.

    در روزهای گذشته دستی به سر و گوش این کلبه کشیدم. گرد و خاک زیادی بر اینجا نشسته بود و خیلی گناه داشت. رختی نو بر تنِ سایت نشاندم و دست نوازشی بر سر و گوشش کشیدم که مرهمی باشد بر ماه‌های و سال‌های دوری و بی‌مهری.بیشتر بخوانید »