کتاب سفرنامه اروپا

کتاب سفرنامه اروپا

Europe-Report-Book

در زمستان سال ۱۳۹۰ فرصتی فراهم شد تا در یک سفر پژوهشی و تحقیقاتی، سه هفته به کشورهای اروپایی (ایتالیا، آلمان، هلند و فرانسه) سفر کنم.
رهاورد سفر، کتابی است از خاطرات و رهیافت‌های سفر.

رایگان – دانلود کتاب